นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้

Ico48

เพิ่มเติมข้อมูลครับ

เกมศูนย์ (Zero sum Game)

เป็นเกมที่มีฝ่ายหนึ่งได้และฝ่ายหนึ่งเสีย พฤติกรรมของแต่ละฝ่ายต่างหลีกเลี่ยงเป็นฝ่ายเสียเปรียบในเกมศูนย์นี้ ฉะนั้น พฤติกรรมของทั้งสองฝ่ายจึงต้องพยายามสร้างพลังอำนาจในการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน

ในด้านหนึ่ง ก็คือการใช้แนวทางถ่วงดุลในเชิงจำนวน กล่าวคือ หาพันธมิตรเป็นแนวร่วมและไม่ยอมให้พันธมิตรที่เป็นแนวร่วมตีตัวออกห่าง เพราะจะทำให้เสียดุลอำนาจแก่ฝ่ายตรงข้าม

อีกด้านหนึ่ง เป็นการถ่วงดุลทางในเชิงคุณภาพ นั่นคือ การสร้างพลังอาวุธโดยเฉพาะนิวเคลียร์ อย่างหลังนี้จะนำไปสู่ดุลยภาพแห่งความน่าสะพรึงกลัว (balance of terror) หากเกิดสงครามนิวเคลียร์ ผมว่าไม่มีใครได้จริงๆ หรอกครับ ในแง่นี้เกมศูนย์ก็จะกลายเป็น Negative sum Game พูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือ "พังทั้งคู่" ครับ

การป้องปรามอาวุธนิวเคลียร์หรือยุทธศาสตร์ป้องปรามอาวุธด้วยอาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Deterrence)  

เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่มีบทบาทสูงในช่วงสงครามเย็น ซึ่งปัจจุบันเกาหลีเหนือใช้ยุทธศาสตร์นี้อยู่ เป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการข่มขู่อีกฝ่ายหนึ่งให้เปลี่ยนใจไม่คิดรุกรานหรือซ้อมรบใกล้แนวเขตแดน (แต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผล เพราะสหรัฐฯ กับเกาหลีใต้ก็ซ้อมรบอยู่ดี) การป้องปรามจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อการข่มขู่นั้นน่าเชื่อถือ ไม่เพียงแต่อีกฝ่ายหนึ่งต้องตระหนักถึงความเสียหายที่จะเกิดมากกว่าผลประโยชน์ที่ได้ อีกทั้งต้องตระหนักว่ามีความเป็นไปได้สูงที่การโจมตีจะเกิดขึ้น ดังกรณีการโจมตีเกาะยอนพยอง เป็นต้น

อนึ่ง การจัดการข้อขัดแย้งจากสิ่งที่เกิดขึ้น เท่าที่ทราบมีรายละเอียด ดังนี้ครับ

"ภายหลังเหตุการณ์ความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลี ทางสหรัฐอเมริกาโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา นางฮิลลารี คลินตันก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับไตรภาคีขึ้นที่กรุงวอชิงตัน เพื่อวางแผนทางยุทธศาสตร์ต่อเกาหลีเหนือโดยมี นายเซอิจิ มาเอฮาระ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น และนายคิม ซุง ฮวาน รัฐมนตรีกระทรวงกิจการต่างประเทศและการค้าของเกาหลีใต้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงในครั้งนี้ ซึ่งสาระสำคัญในแถลงการณ์ร่วมที่เปิดเผยออกมานั้น สรุปได้ ดังนี้

(1)ประณามการโจมตีเกาะยอนพยองเมื่อวันที่23 พฤศจิกายน2553ของเกาหลีเหนืออย่างรุนแรง

 (2)ผลักดันให้เกาหลีเหนือยุติพฤติกรรมที่เป็นการยั่วยุ และปฏิบัติตามข้อตกลงพักรบชั่วคราวในสงครามเกาหลี ปี พ.ศ. 2496 (1953 Korean War Armistice Agreement)                

(3)จะส่งเสริมการเจรจาหารือและร่วมมือกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือ                

(4)โครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของเกาหลีเหนือเป็นการละเมิดมติที่ 1718 และ 1874 ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ตลอดจนคำมั่นสัญญาของเกาหลีเหนือว่าจะลดอาวุธนิวเคลียร์ เมื่อปี พ.ศ. 2548                

(5)ปฏิเสธข้อเสนอของจีนที่ให้รื้อฟื้นการประชุมนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ หกฝ่าย (Six-Party Talks) โดยยืนยันว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นได้โสมแดงจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการลดอาวุธนิวเคลียร์ให้เป็นที่ประจักษ์ก่อน รวมทั้งต้องฟื้นความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้เสียก่อนและหยุดพฤติกรรมยั่วยุเพื่อให้การเจรจา 6 ฝ่าย เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง                

(6)หวังจะเห็นความพยายามของจีนในการเรียกร้องให้เกาหลีเหนือยึดมั่นตามพันธะสัญญาที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ร่วมของคณะเจรจาหกฝ่ายรอบที่ห้าเมื่อเดือนกันยายน 2548 (the September 2005 Joint Statement of the Six-Party Talks)               

(7)เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือไตรภาคีทั้งในประเด็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคง"

คิดว่าทั้งหมดที่กล่าวมาน่าจะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจนะครับ