นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้

Ico48
วาวเรื่องชอบเลยนะเนี่ย GAME THEORY กับการเมืองและสงคราม วันหลังคงต้องขอความรู้ อ.หน่อยละ