นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 9 วิธีบริหารมนุษย์งาน Gen Y

Ico48
นลนที [IP: 27.130.208.244]
31 มีนาคม 2554 17:56
#64653

อ.อุไรวรรณ อยู่ชาถ่ายทอดประสบการณ์

บริหาร Gen Y  ให้แก่ หัวหน้างานที่บริษัท ได้ดีมาก ทำให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวของผู้บริหารในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน  และ  ทำให้ผู้บริหาร เข้าใจ Gen y มากขึ้นซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้บริหารในยุคนี้คับ  รวมทั้งเทคนิคการดูให้ Gen Y  เพื่อให้ Gen Y รักศรัทธาและทำงานอย่างมีความสุข