นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงานดีเด่น คณะทรัพยาฯ

Ico48

เวลาคอมฯมีปัญหา น้องอ้อยจะมาช่วยแก้ไขให้ภาคธรณีฯ ด้วยความรวดเร็ว และยิ้มแย้มแจ่มใส สมควรได้เป็นบคุลากรดีเด่นค่ะ