นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงานดีเด่น คณะทรัพยาฯ

Ico48
Monly (Recent Activities)
18 April 2011 20:52
#64939
  • การให้บริการของน้องอ้อย ไม่เคยปฏิเสธเลย ถึงแม้ว่าเลยเวลาราชการไปแล้ว  น้องอ้อยให้บริการด้วยความเต็มใจ เต็มที่ และด้วยร้อยยิ้มที่ผู้รับบริการมีความประทับใจเป็นอย่างมากค่ะ
  • ในการประชุมใด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกพื้นที่ น้องอ้อย ทำได้หลายอย่าง หลายหน้าที่ โดยมิได้นิ่งดูดาย  ช่วยเหลือพี่ ๆ อยู่เสมอค่ะ