นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ม.อ. in 3D

Ico48
Smarn (Recent Activities)
21 June 2011 16:55
#66001

วันนี้แวะเข้ามา...เลยถือโอกาสเก็บภาพหมู่บ้านเก่าที่เคยอยู่ไว้เลยครับ

เนื้อหาเต็ม: ม.อ. in 3D