นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความเห็นท้ายบันทึก...ความสำคัญที่ควรให้กัน

Ico48
คุณSallyroja จำได้ซิคะ...คนสวยๆ...ใครจะจำไม่ได้..ขอบคุณค่ะที่แวะมาทักทายกัน