นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48

ก็เค้าจ้างมาให้ทำงาน...ก็มีแต่งานซิคะ จะให้มีเรื่องอื่นปนได้อย่างไร...55555

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน