นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Friendly Lunch ที่บ้านตะวันออก

Ico48

"บ้านตะวันออก" ... ทำไมเรารู้สึกว่า เคมีอยู่ทิศตะวันออก เหมือนผมอยู่ออสเตรเลีย เวลานั่งรถไฟลงใต้ จะรู้สึกว่าไปทางเหนือเสมอ

"ร่วมกินกันฉันท์เพื่อน" ...มีพระร่วมด้วย คงฉันก่อน 12:00 มั้งนี่

"ถ้านำความคิดคนละ 1 ความคิดมาแลกกัน ...เราจะมี 2 ความคิด" ....ถ้าเป็นระบบดิจิตอล 2 คน จะได้ 4 ความคิดครับ

...อิอิ