นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.ac.th รูปแบบใหม่

Ico48

สู้ ๆ ค่ะ...

ขอบคุณ "เหล่าคุณอำนวย" คณะทรัพยากรธรรมชาติด้วยค่ะ