นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บริหารความสุขในการทำงานด้วย ADLI

Ico48

อ่านแล้วมีความสุขค่ะ บยันทึกนี้...อยากเขียนขึ้นมาตะหงิด ตะหงิด...ความสุขที่อยากเจอ..ความสุขเท่าที่มี