นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ศิลปินน้อย สร้างงานศิลป์ในงานเกษตรภาคใต้

Ico48

เป็นกิจกรรมน่ารัก ตั้งชื่อได้ดีมาก ศิลปินน้อยสร้างงานศิลป์