นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Creative Organization

Ico48

ชอบ ชื่นชมท่านวิทยากร ผศ.ดร.การดี เลี่ยวไพโรจน์ มายมาย

สวย เก่ง สนุกตลอดการอบรม จะพยายามปรับใช้นะค่ะ (เท่าที่ทำได้ XD)

ชอบหลายแนวคิด เช่น DON'T WORK HARD..."WORK SMART"

ปีหน้ากองแผนจัดอีกนะค่ะ

เนื้อหาเต็ม: Creative Organization