นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาชมภาพวาดด้วยคอมฯ สวย ๆ ของน้อง ๆ ในงานสัปดาห์วิทย์ 54 กันค่ะ(รอบชิงชนะเลิศ)