นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งานวันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 24 กันยายน 2554

Ico48
KaN (Recent Activities)
14 September 2011 08:35
#68633

ขอบคุงค๊พี่มอนลี่ อุตสาห์ให้กำลังใจ