นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทายสถิติจำนวนบันทึกสูงสุดต่อวัน...วันนี้มีเท่าไหร่...ใจสั่งมา: เพื่อวันคืนสู่เหย้าชาวรูสะมิแล

Ico48
chutharat (Recent Activities)
03 October 2011 09:47
#69305

Chutharat -> จุฑารัตน์ อยู่อำไพ

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่

คงไม่ได้ไปเที่ยวงาน คืนสู่เหย้าชาวรูสะมิแล

แต่จะเอาแก้วน้ำมาใช้ที่กองแผนงาน ช่วยประชาสัมพันธ์งานให้

ขอบคุณสำหรับของรางวัลค่ะ