นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กว่าจะได้มาซึ่งเอกสารประกอบวาระการประชุม T_T

Ico48

ต้องชื่นชมอุโยะนะคะ ที่สามารถกลั่นความยากลำบาก เป็นตัวอักษรออกมาได้ขนาดนี้

 บางครั้งบางคราว หลายคนคิดว่า QA สบาย รอรับข้อมูลจากหน่วยงานกลางอย่างเดียว...ก็ยอมรับว่า "หน่วยงานกลาง" เป็นกลไกหลักที่ช่วยติดตามข้อมูลตามภารกิจ  ช่วยลดงานได้มาก...แต่ QA ที่รับข้อมูลรายสุดท้าย ต้องกลั่นข้อมูลให้ถูกที่สุด...เพราะความห่างของช่วงเวลา การสื่อสารที่คลาดเคลื่อน และอีกหลายปัจจัยที่ทำให้ข้อมูลผิดเพี้ยน สำนักประกันคุณภาพ ก็ต้องทำให้ถูกที่สุด (เท่าที่ทำได้)...เพื่อความน่าเชื่อถือค่ะ