นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ระบบประเมินระบบใหม่

Ico48

ถูกต้องครบถ้วน โดนใจมากค่ะ

หากทุกคนได้เข้าใจอย่างที่อาจารย์อธิบายขยายความ คงไม่มีการร้องเรียนกันนะคะ

แสดงความเห็นได้ค่ะ