นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประสบการณ์จากการไปเรียนปริญญาเอก

Ico48

เพื่อนร่วมมุ้งที่สวนโมกฯ ใช้มั้ยละ จำได้ นานแล้วนะ เก่งจังยังจำพี่ได้ เกือบ 10 ปี แล้วนะ