นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผสมสีสัน ผสานพลัง : สงขลานครินทร์เกมส์

Ico48

เพราะดีครับ จังหวะปานกลาง ไม่เร็วไม่ช้า เนื่อหาก็ดี...เอิ้กๆ เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"