นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แก้ไขให้ Mouse wheel ใช้งานได้ใน Visual Basic 6.0

Ico48
Hum [IP: 192.168.100.112]
26 ธันวาคม 2550 14:48
#7005

สุดยอด

ทีนี้ก็ไม่ต้องรำคาญใจอีกแล้ว..เอย