นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใช้ mailmerge ในการสร้าง(รูปแบบ)ข้อสอบแบบปรนัย

Ico48
Hunter (Alone in the dark) [IP: 192.168.100.112]
27 ธันวาคม 2550 15:35
#7116

สุดยอดครับ ไม่เคยคิดมาก่อนเลย นอกจากทำจม.เวียนอย่างเดียว