นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แนะนำ Blogger กองกิจการนักศึกษา

Ico48
พี่อัมพรสู้ๆ ดันๆดึงเยอะๆนะคะ จะคอยติดตามผลงานค่ะ ส่วนของพี่อี้ด เดี๋ยวจะเข้าไปติดจามผลงานนะคะ