นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Extension Module LightBox Popup Joomla 1.5

Ico48
Hi Dev (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
30 พฤศจิกายน 2554 10:06
#72435

ลองตรวจสอบดูที่้เมนู Help->System information แล้วเลือกไปที่ Directory Permissions ดู ว่าสถานะ Writable เป็นสีเขียว หรือเปล่า แต่ถ้าเป็นสีแดง Unwritable แสดงว่า ต้องเข้าไปกำหนดสิทธ์ ให้เป็น 775 ใน คำสั่งบน command ของ linux chmod -R 775 /modules  หรือทำผ่านทางระบบ ที่เป็น GUI ก็ได้นะครับ

เนื้อหาเต็ม: Extension Module LightBox Popup Joomla 1.5