นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เสียงเรียกเข้า

Ico48

สำหรับตนเองแล้ว หากวันใดลืมโทรศัพท์ คงไม่เป็นไรเท่าไหร่ เพราะ หนึ่ง คุณมารุแอ๊ะโทรสายในมาหาอยู่แล้ว สอง ส่วนใหญ่มักเป็นคนโทรออกมากกว่ามีคนโทรเข้าครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

เนื้อหาเต็ม: เสียงเรียกเข้า