นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ศึกษาดูงานต่างสถาบันในภาคเหนือ: มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Ico48
อัมพร (Recent Activities)
29 October 2007 11:11
#729
  • คนเมืองเหนือรูปร่างค่อนข้างเพรียวนะ
  • สนใจติดต่อหนุ่มเหนือ เผื่อชอบแบบผ้านวมหนา ๆ ฮิ...ฮิ...ฮิ