นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันไหว้ขนมบัวลอย

Ico48

การกินขนมบัวลอยในวันนี้เป็นการบอกกล่าวว่าแก่(โต)ขึ้นอีก1ปี

เนื้อหาเต็ม: วันไหว้ขนมบัวลอย