นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันไหว้ขนมบัวลอย

Ico48

คนจีน และคนสมัยก่อน มักมีเคล็ดทั้งด้านสุขภาพ และสังคมในการดำเนินชีวิตไว้เสมอ คนปัจจุบันได้เพียงประเพณี แต่ไม่ได้เคล็ดวัฒนธรรม และสุขภาพ สักแต่กิน ไม่มีความรู้ประโยชน์อาหาร

เนื้อหาเต็ม: วันไหว้ขนมบัวลอย