นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เลี้ยงอำลาปีเก่า ก้าวเดินหน้าสู่ปีแห่งความสุขสันต์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48

ขอบคุณ ทุกคน ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกัน สรรค์สร้างคณะ ยินดีกับบุคลากรดีเด่น ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ จะได้ร่วมกันพัฒนาคณะเรากันให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ด้วยมือ ด้วยใจ ด้วยสติปัญญา ความสามารถเรา ที่สำคัญคือความสามัคคี ในหน้าที่เรา

คณะเจริญ คือความเจริญของทุกคนในคณะ

สวัสดีปีใหม่ 2554