นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มองโลกผ่านเลนส์ 2 กุมภาพันธ์ 2555

Ico48

ขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกช่อครับ

กลับมาเขียนอีกครั้ง หลังจากที่รวบรวมกำลังใจได้อีกครั้ง ^ . ^