นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้าวต้ม รอบดึก

Ico48

แชร์รอบดึกด้วย

ค่าของคนอยูที่ผลของงาน คือผลของความใส่ใจในงาน นำไปสู่ลูกค้า อย่างจริงใจ เห็นได้จากหน้าตาที่น่ากินของข้าวต้ม

เนื้อหาเต็ม: ข้าวต้ม รอบดึก