นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มองโลกผ่านเลนส์ 2 กุมภาพันธ์ 2555

Ico48

ก่อนจะไปแนะนำนักศึกษา

อยากจะแนะว่าควรวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนน่ะครับ

ว่าพื้นฐานเป็นอย่างไร หากพื้นไม่เท่ากัน ก็ลำบากนิดนึง

คนเก่งแล้วจะเบื่อเสียก่อน ถ้าแบ่งกลุ่มได้ก็จะยิ่งดี

น่าสนใจศาสตร์ใหม่ คือ เรียนของ "จิต" มากๆ นะครับ

ถ้าจิตใจดี การนำเสนองานก็จะออกมาดี

มีคำกล่าวที่ว่า "ภาพที่ยิ่งใหญ่ มาจากเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่"

จะใส่ตรงนี้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างไร