นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 2 กุมภาพันธ์ 2555 วัน Big Cleaning Day

Ico48

บุคลากรลงทะเบียนเพิ่ม นักศึกษาลงทะเบียนเพิ่ม

น่าชื่นใจนะครับ

.

งานแบบนี้ขอให้้มาด้วยใจ ด้วยความรักศรัทธา

ย่อมดีกว่าการมาด้วยการบังคับ

ใครไม่มาลงโทษ .... ถ้าแบบนั้น ได้ฮากันแน่ ^ . ^