นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้าวต้ม รอบดึก

Ico48

ฮ่ะฮ่ะฮ่ะ

ได้ทั้งอาหารปาก และอาหารสมอง...

ขอบคุณครับ

เนื้อหาเต็ม: ข้าวต้ม รอบดึก