นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใช้ mailmerge ในการสร้าง(รูปแบบ)ข้อสอบแบบปรนัย

Ico48

ครับ mailmerge อาจจะไม่ได้มีความสามารถเฉพาะตามที่ชื่อเรียกแล้วครับ แต่ได้พัฒนาให้สามารถช่วยงานได้กว้างมากขึ้น

ที่สำคัญคือ หากเราใช้เครื่องมือนี้ในงานบางอย่าง แม้ว่า ซอฟท์แวร์จะมีการเปลี่ยนรุ่นไป ก็กระทบเอกสารที่ทำด้วยวิธีนี้ไม่มาก เช่น เอกสารบางอย่างที่เคยสร้างไว้ด้วย MS Word 95/97 หากมาเปิดด้วย MS Word 2000/2003/200x ก็จะพบว่า ต้องมาปรับรูปแบบกันใหม่ แต่หากใช้วิธีนี้เข้าช่วย แม้ต้องปรับรูปแบบใหม่ ก็น่าจะลดงานลงครับ

ต้องเรียนว่า เฉพาะเอกสารบางประเภทเท่านั้นครับ ไม่ใช่ทุกประเภท ต้องเลือกใช้ให้ถูกด้วยนะครับ