นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิธี Clean aperture

Ico48
little aun (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
13 กุมภาพันธ์ 2555 13:02
#75119

ความรู้สึกตอนใส่ aperture บนเรือ (boat) แทบหยุดหายใจกันเลย

เนื้อหาเต็ม: วิธี Clean aperture