นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การใช้ความเก่งทำงาน อย่าใช้ประจานตนเอง

Ico48

ขอบคุณ ผช.ยุทธนา ที่มาร่วมแชร์ความเห็น ความรู้สึก และความจริง