นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การขับเคลื่อน "เรื่องดำเนินการตามมติที่ประชุม"

Ico48
anni (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
19 กุมภาพันธ์ 2555 14:40
#75289

สัตวศาสตร์ก็จะตั้งใจทำทันที่คะ แต่บางช่วงเวลาอาจจะช้าไปบ้างเพราะภาควิชาฯได้รับงานมารอบทิศทาง หมุนกัน 360 องศา