นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จงพอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่

Ico48

มีผู้ที่ทราบที่มาบอกไว้ที่ http://www.gotoknow.org/comments/2389425 ค่ะ 

ปกาศิต [IP: 203.155.29.220] 
14 มีนาคม 2554 16:40 
#2389425
 

ที่มาของกลอนนี้  ครับ(พอดีซื้อหนังสือไปเล่มนึง แล้วมีบทกลอนนี้อยู่ด้วย)

บัณฑิตา,สุดยอดเรื่องน่าอ่าน(กรุงเทพ,สนพ. แจ่มใส,2544)

แต่เจอ อยู่เวปนึง แปลง 2 บรรทัดสุดท้ายเป็นอย่างนี้อะ

"......แม้มิได้เป็นนุชสุดสะอาง         จงเป็นนางที่มิใช่ไร้ความดี

       อันจะเป็นสิ่งใดไม่ประหลาด     กำเนิดชาติดีทรามตามวิถี

       ถือสันโดษบำเพ็ญให้เด่นดี       ในสิ่งที่เราเป็นเช่นนั้นเทอญ"