นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การประเมินผลแบบสอบถามโดยใช้ Excel ตอนที่ 2

Ico48

ถ้าเป็นฟังก์ชันพื้นฐานทั่วไป ผมใช้การเขียนสูตรเอาเองครับ สะดวกกว่า

เราเอง