นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จงพอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่

Ico48

ขอบคุณค่ะคุณโอ๋-อโณ ที่แจ้งให้ทราบที่มาของกลอนบทนี้ค่ะ