นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภาควิชาเป็นเหมือนครอบครัว?

Ico48
nui (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
28 กุมภาพันธ์ 2555 10:36
#75564

ขอบคุณสำหรับแง่คิดดีๆ ที่อาจารย์มี และได้พยายามทำให้กับภาควิชา

สิ่งหนึ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้จากองค์กรหนึ่ง ผู้บริหารใหญ่ได้บอกแนวคิดว่า

"พี่ๆ ผู้บริหารได้ร่วมสร้างองค์กรที่เกิดจากความรัก ความช่วยเหลือ ความเป็นพี่เป็นน้อง

และได้บัญญัติเป็นกฎขององค์กรเช่น น้องต้องอิ่มก่อน เหมือนกฎของค่ายยังงัยก็ไม่รู้

และยกวาทะของ สตีฟ จ๊อฟ ว่าเขารักองค์กรที่เขาอยู่ และเขาถึงได้กลับมาที่นี้อีกครั้ง"

ทำให้ตัวเองได้เรียนรู้ว่าองค์กรใดที่สามารถทำให้คนรักในองค์กร องค์กรนั้นจะพัฒนาอย่างรวดเร็วเพราะทุกคนจะสามัคคี เ

พื่อจุดประสงค์เดียวกัน เพื่อองค์กรของเรา" อย่างไรก็ดีทุกอย่างอยู่ที่การวางรากฐานจากรุ่นสู่รุ่น

จากการสร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน เชื่อว่าเมื่อคนรุ่นหลังเข้ามา เขาจะเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่วัฒนธรรมขององค์กรที่วางไว้แล้วได้

เป็นกำลังใจ ตัวใหญ่ๆๆค่ะ อาจารย์

ปล พี่ผู้บริหารที่กล่าวถึงเขาจบจากวิศวะมอ. เรา และเขาก็ได้สิ่งนี้จากการอยู่ในมหาวิทยาลัย น่าภูมิใจ