นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อำลาตำแหน่ง วิเทศสัมพันธ์

Ico48

ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งวิเทศสัมพันธ์ที่ผ่านมา พี่ก็ต้องขอบคุณที่ฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันจนประสบความสำเร็จในงานที่ได้รับมอบหมายในหลาย ๆ เรื่อง ขอให้ระลึกถึงช่วงเวลาที่ยากลำบาก เพื่อเห็นคุณค่าของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น คุณค่าของตัวเราจะเป็นที่ประจักษ์แก่คนอื่นก็สะท้อนจากผลงานนั้รเอง และในวันนี้น้องก็พิสูจน์ให้รู้แล้วว่าเราเกร็งพอ ยินดีด้วยค่ะ