นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขั้นตอนการขออนุมัติค่าใช่จ่ายในการเดินทางในต่างประเทศ

Ico48

โห......เป็นแรงบันดาลใจให้เปิ้ล นำเสนอหัวข้อต่อๆไปได้อีก ขอบคุนมากสำหรับบันทึกคลังแห่งความรู้การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย