นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความสุข รอยยิ้ม กำลังใจ กับการทำงาน

Ico48

กดLike ให้ทะเลดาวด้วยคะ เอาใจช่วยนะคะ เรื่องทัศนคติเปลี่ยนแปลงได้ แต่อาจต้องใช้เวลา

สิ่งที่ทำอยู่ดีอยู่แล้ว ทำต่อไป และทำให้ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญ ชวนเพื่อนร่วมงาน ร่วมสร้างรอยยิ้มให้ผู้รับบริการ

ความสุขจะเพิ่มมากขึ้นคะ

บันทึกต่อไป เล่าเรือ่งราว ขั้นตอนการให้บริการเพื่อสร้างรอยยิ้มก็จะดีไม่น้อยคะ