นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเดินเพื่อสุขภาพ

Ico48

พี่อ้วนนักกีฬาเหรียญทองคณะฯ คว้ามาแล้วหลายรางวัล และกำลังเป็นตัวแทนเข้าร่วมกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยด้วยนะเนี้ยะ ขอเป็นกำลังใจให้นะค่ะ

เนื้อหาเต็ม: การเดินเพื่อสุขภาพ