นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผู้ลงนามแทนหัวหน้าภาควิชา

Ico48
P & P (Recent Activities)
08 March 2012 01:08
#75772

ขอบคุณค่ะ

ที่ผ่านมางง ๆ เหมือนกัน ไม่รู้ว่าใช้งานต่างกันอย่างไร และในกรณีใด