นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิทันตสาสมาธิ

Ico48

สวัสดีคะ

ยอดเยี่ยมมากที่มาให้ความรู้ เหมาะสมที่จะเป็นครูสมาธิรุ่นต่อไป ชึงพี่ก็เรียนหลักสูตรนี้ด้วย อยากให้ชาวมอ. มาเรียนกันมากๆ ๆ คะ เนื่องจากเป็นโครงการที่ดีมาก ในการพัฒนาจิตใจของตนเอง ไม่มาเรียนก็จะไม่รู้ว่าดีอย่างไร เบื้องต้นขอให้ข้อมูลแค่นี้ก่อนคะ

พี่อาภรณ์

เนื้อหาเต็ม: วิทันตสาสมาธิ