นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เครื่องหมายลบ-

Ico48

นุ้ยไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเช่นไร แต่ที่ได้เรียนรู้มา คนเราแต่ละคนมีบุคลิก การพูดจา การกระทำ เป็นเรื่องของแต่ละท่าน ของแต่ละบุคคล เราไม่ได้ไปเป็นเขาเลย ไม่ได้เรียนรู้การตัดสินใจเหมือนเขา แค่เขาทำ พูด ตัดสินใจ ไม่เหมือนเรา ก็ดูเหมือนคนอื่นไม่ดีแระแต่ถ้าเราอยากให้สิ่งแวดล้อมเราดี คนรอบข้างเราดี สิ่งหนึ่งคือ คุณอย่าพยายามหาข้อไม่ดีของคนอื่น หรือติดลบให้กับเขา โดยที่เจ้าตัวก็ไม่ได้รู้เลยว่าทำไรผิด มากกว่านั้น คือการพูดเรื่องที่ไม่ดีของคนอื่นต่อ โดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าจริงหรือเท็จ หรือเขาเล่ามา อันนี้หนักเข้าไปอีก

แค่คุณลองมองหาข้อดีของคนนั้น ให้เจอสักข้อแล้วมองมัน ส่งเสริมในสิ่งที่เขาดี ให้เด่นขึ้น พยายามทำข้อด้อยให้เล็ก น่าจะเป็นการสร้างสรรค์ให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น คร้าๆๆๆ

เนื้อหาเต็ม: เครื่องหมายลบ-