นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: บันทึกก่อนลืม - แชร์หมุนติ้ว

Ico48

สืบได้เอียดมากครับ มาเพิ่มเติมจากที่สังเกตุครับ

1. planet จะไม่มีการ update หลังจากวันที่ 19 มี.ค. แต่หากใช้ tag ก็ยังคงแสดงผลได้ครับ เช่น http://share.psu.ac.th/post/tag/ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ แต่จำนวนผู้ตอบในวงเล็บจะเป็น ศูนย์ แม้จะไม่ใช่ ศูนย์ ก็ตาม

2. หลังจากวันนั้น จะไม่มี Mail ส่งมาแจ้งจาก share อีกเลยว่ามีคนตอบบันทึกหรือกด Like